Seirbhísí Premier Irish Translation

Tairgeann Premier Irish Translation seirbhís aistriúcháin Ghaeilge den chéad scoth don earnáil phoiblí agus don earnáil phríobháideach araon. Geallann ár bhfoireann phroifisiúnta aistritheoirí aistriúcháin d’ardchaighdeán ó Bhéarla go Gaeilge, agus cuireann siad seirbhísí léimh phrofaí agus ateangaireachta ar fáil de réir na gcaighdeán is airde.


Ó thabhairt isteach Acht na dTeangacha Oifigiúla sa bhliain 2003, tá Premier Irish Translation ar cheann de na príomhsholáthraithe seirbhísí aistriúcháin Ghaeilge – Béarla do chomhlachtaí agus ranna rialtais.


Faoin Acht seo, forchuirtear oibleagáid ar chomhlachtaí poiblí doiciméid thábhachtacha a fhoilsiú i nGaeilge agus i mBéarla ag an am céanna, agus deis a thabhairt don phobal cumarsáid a dhéanamh leis an Stát i nGaeilge nó i mBéarla.


Tá sé tábhachtach go gcuirtear aistriúchán Gaeilge ar ardchaighdeán ar fáil chun staid na Gaeilge mar chéad teanga oifigiúil a léiriú, agus éascaíonn Premier Irish Translation é seo trí sheirbhísí aistriúcháin agus ateangaireachta den scoth ó Bhéarla go Gaeilge a sholáthar.


Tá an-taithí ag ár bhfoireann chreidiúnaithe ard-oilte ar aistriúchán Béarla – Gaeilge a chur ar fáil do chomhlachtaí agus ranna rialtais éagsúla.


Tá saineolas againn go háirithe ar na cineálacha seo a leanas de dhoiciméid a aistriú.

 

  • Tuarascálacha Bliantúla
  • Cáipéisí Dlí
  • Pleananna Ceantair Áitiúil
  • Treoirlínte agus Treoracha

 

Féach Tuilleadh »

 

Pictured: Premier Irish Translation translators Cormac Donaghy and Christopher Donaghy being awarded the Foras na Gaeilge Seal of Excellence in Irish Translation by Dinny McGinley, the Minister of State for Gaeltacht Affairs

Sa phictiúr: Séala Creidiúnaithe Fhoras na Gaeilge d’Aistritheoirí á bhronnadh ag Donnchadh Mac Fhionnlaoich, an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, ar Cormac Donaghy agus ar Christopher Donaghy, aistritheoirí de chuid Premier Irish Translation